top of page
11140332_1017676048308496_32841954289840

Художникът Олафур Елиасон и инженерът Фредерик Оттесен са разработили продуктите на Little Sun. Little Sun е едновременно компания, която произвежда соларни продукти, социален бизнес, произведение на изкуството и глобален проект, свързващ света чрез споделяне на светлина и енергия.

Little Sun решава нуждата от електозахранване по устойчив начин, който е от полза за общностите извън мрежата, създава местни работни места и генерира местни печалби.

Повече за компания, четете в нашия блог.

bottom of page