Нека заедно отброим дните оставащи до Коледа. Всеки ден зад съответното прозорче на нашия онлайн коледен календар, ви очаква по една изненада.